Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva 2022 - 2026

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2011

1/2011 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce 15.4.2011
č. 1/2012, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 1.9.2012
č. 2/2012, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

1.9.2012

č. 1 nařízení obce - tržní řád 16.3.2018

č. 3/2017 o stanovení školských obvodů

12.5.2017
č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Svésedlice 28.1.2020
č. 1/2021 o místním poplatku ze psů 1.1.2021
č. 3/2021 o nočním klidu 1.1.2021
č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2023

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací