Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Dotace

poskytnuté Dotace

2024

OBCHŮDEK 2023

logo.png

2023

POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2023 - PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

logopov-2023-2.jpg

POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2023 - PODPORA BUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY

logopov-2023-2.jpg

PUBLICITA SVÉSEDLICE - DOPLNĚNÍ KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ZÁZEMÍ SVÉSEDLICE

 

OBCHŮDEK 2022

logo.png

 

2022

PROJEKT KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ZÁZEMÍ SVÉSEDLICE

 

POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE, NÁKUP 7 KS ZÁSAHOVÝCH HADIC.

JSDH 2022

2021

POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2021 - PODPORA VENKOVSKÝCH PRODEJEN

POV 2021

POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE, OBECNÍ SLAVNOSTI 2021

OBECNÍ SLAVNOSTI

POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE, NÁKUP 2KS ZÁSAHOVÝCH HADIC A PROUDNICE PRO JSDH.

JSDH 2021

2020

POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2020 - PODPORA VENKOVSKÝCH PRODEJEN

POV 2020

POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU PAMÁTKOVÉ PÉČE OLOMOUCKÉHO KRAJE 2020

RENOVACE FASÁDY NA KAPLI SV. FRANTIŠKA A TOMÁŠE VE SVÉSEDLICÍCH

POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE, NÁKUP 2KS ZÁSAHOVÝCH OBLEKŮ PRO JSDH.

JSDH 2020

2019

POSKYTNUTÍ DOTACE Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA WORKOUT STEZKU A ODPOČINKOVÉ ZÓNY

WORKOUT STEZKA

mmr.jpg

POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU OPATŘENÍ ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU A BUDOVÁNÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE - CHODNÍK KOLEM SILNICE III/4365

CHODNÍK III/4365

POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU POPFK (PODPORA OBNOVY PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY) Z MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODBOR OBECNÉ OCHRANY KRAJINY A PŘÍRODY

POPFK

logo.jpg

POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2019 - PODPORA BUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY OBCE

POV 2019

POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2019 - PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

POV 2019

POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2019 - PODPORA VENKOVSKÝCH PRODEJEN

POV 2019

POSKYTNUTÍ DOTACE Z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU, MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ - BEZPEČNOST DOPRAVY V OBCI SVÉSEDLICE

BEZPEČNOST DOPRAVY V OBCI SVÉSEDLICE

eu-logo.gif

mmr.jpg

2018

POSKYTNUTÍ DOTACE Z MINISTERSTVA ZĚMĚDĚLSTVÍ Z PODPORY VÝSTAVBY A TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ II

INTENZIFIKACE ČOV SVÉSEDLICE

Logo MZe.jpg

POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU NA PODPORU VÝSTAVBY A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUTURY NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2018

INTENZIFIKACE ČOV SVÉSEDLICE

POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2018 - PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

POV 2018

POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE, NÁKUP 2KS ŽEBŘÍKŮ.

JSDH 2018

POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU PAMÁTKOVÉ PÉČE OLOMOUCKÉHO KRAJE 2018

SMÍRČÍ KŘÍŽ

POSKYTNUTÍ DOTACE Z OPŽP - SEPARACE ODPADŮ

OPŽP - separace obcí mikroregionu Bystřička

OPZP_CMYK_H_2radky.jpg

2017

POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2017

POV 2017

logo

POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA, Dt. 2, 2017

POV 2017

logo

POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE, NÁKUP OSVĚTLOVACÍHO SETU V LED PROVEDENÍ A RUČNÍCH SVÍTELEN

JSDH 2017

logo

POSKYTNUTÍ DOTACE Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA OBNOVU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ VE SVÉSEDLICÍCH

OBNOVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

mmr.jpg

2016

POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU POPFK (PODPORA OBNOVY PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY) Z MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODBOR OBECNÉ OCHRANY KRAJINY A PŘÍRODY

POPFK

logo.jpg

POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2016

POV 2016

logo

POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE, OPRAVA DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU

JSDH 2016

logo

2015

POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE, ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA ODBORNOU PŘÍPRAVU

Zveřejnění

logo

POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE, NÁKUP OSOBNÍCH OCHRANNÝCH POMŮCEK, ZÁSAHOVÝCH PŘILEB KALISZ V POČTU 5KS.

V roce 2015 byla poskytnuta dotace na pořízení osobních ochranných pomůcek, zásahových přileb Kalisz.

Zásahové přilby

logo

2014

POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE, OPRAVA HASIČSKÉHO VOZIDLA A POŘÍZENÍ ZÁSAHOVÉ PŘILBY

V roce 2014 byla poskytnuta dotace na opravu vozidla jednotky SDH Svésedlice a pořízení zásahové přilby Kalisz.

Oprava vozidla Ford, zásahová přilba

logo

POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE, POVODEŇ 2014

Obec Svésedlice zachvátila v dubnu 2014 blesková povodeň. Na jejím částečném odstranění se podílel Olomoucký kraj částkou 85 000,-.

Dotace z rozpoctu Ol. kraje- POVODEN 28.4.2014

logo

2013

POSKYTNUTÍ DOTACE PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ V ROCE 2013

Boží muka 2013

logo

POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2013

Rozšíření rozvodu veřejného osvětlení a řešení protipovodňových opatření 2013

logo

POŘÍZENÍ KALOVÉHO ČERPADLA A VYSOKOTLAKÉHO ČISTIČE KÄRCHER PRO JSDH SVÉSEDLICE

Obec Svésedlice zakoupila v roce 2013 pro místní JSDH kalové čerpadlo 50ASH21.1 a vysokotlaký čistič KÄRCHER K 4.600 za celkovou částku 19.514,- Kč.
Na koupi tohoto vybavení poskytl Olomoucký kraj finanční příspěvek ve výši 9.757,- Kč.

Kalové čerpadlo + Karcher.doc

kalové čerpadlo

logo

2012

POŘÍZENÍ PLOVOUCÍHO ČERPADLA PRO JSDH SVÉSEDLICE

Obec Svésedlice zakoupila v roce 2012 pro místní JSDH plovoucí čerpadlo PH – 800 Honda GSV za celkovou částku 28.600,- Kč. ( dokument doc)

Na koupi tohoto čerpadla poskytl Olomoucký kraj finanční příspěvek ve výši 14.300,- Kč.

čepadlo

logo

2011

POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO SDH SVÉSEDLICE

logo

Obec Svésedlice zakoupila v roce 2011 pro místní SDH dopravní automobil FORD TRANSIT 300 L za celkovou částku 400.000,- Kč. ( dokument doc )

Na koupi tohoto vozidla poskytl Olomoucký kraj finanční příspěvek ve výši 125.000,- Kč.

SDH

SDH

SDH

OPRAVA OBECNÍHO MAJETKU - STŘECHA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Investor: OBEC SVÉSEDLICE ( dokument doc )

Název projektu: Oprava obecního majetku – střecha a místní komunikace

Termín zahájení: 06/2011 logo
Termín ukončení: 07/2011
Zhotovitel - střecha: ROOFS.CZ GROUP a.s.
Zhotovitel – místní komunikace: TAST ORN s.r.o.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2011 ve výši příspěvku 500.000,- Kč.