Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


1 7 12 16 18 Starší

Informace občanům 3/2015

Informace občanům obce Svésedlice

3/2015

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

25.4. byl proveden svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Dovolil bych si menší shrnutí. Na velkoobjemový odpad jsme využili modrý kontejner, o objemu 12m3, který je určen na BIO odpad a jeden zapůjčený firmou p. Jahna z Přáslavic, který zajišťoval i svoz odpadu. Již během pátku, kdy byl přistaven kontejner na obvyklé sběrné místo, u parku, se zcela zaplnil. Poděkování patří Františku Jahnovi, který odpad v sobotu ráno vyvezl. Celkem se vyvezly tři plně naložené kontejnery, celková váha 4,72t, částka za uložení na skládce, 7.490,-.

Nebezpečný odpad měla ve své režii odborná firma, Remit, s.r.o., (Marius Pedersen Group), kdy odpad přebírali zaměstnanci firmy. Celkem se nasbíralo 127kg barev, laků, ředidel, lepidel, pryskyřic a jiného nebezpečného materiálu. Celková cena za tuto službu činila 3.709,-.

Dále bych chtěl poděkovat p. Komárkovi, který se nám postaral o likvidaci použitých pneumatik. Za tuto službu se v minulosti platilo, jelikož p. Komárek provozuje pneuservis, byla z jeho strany tato služba zdarma.

Nesmíme opomenout ani místní spolek SDH, který zajistil sběr vysloužilých elektrických spotřebičů.

 

Všem výše uvedeným ještě jednou děkuji.

Omlazovací ořez vrby u rybníka

Jak již někteří postřehli, byl proveden omlazovací řez vrby u rybníka. Zásah byl nutný s ohledem na větrem polámané větve a vznikající hnilobu kmenu, která začala v důsledku stáří stromu a ulámaných větví. V následujícím roce budeme torzo kmene sledovat, a pokud by to bylo nutné, bude vrba pokácena a udělána nová výsadba. Jen pro Vaše srovnání přikládám pár fotografií, které historicky dokreslují její stav.

 

Na snímku vlevo ji zachytil automobil při snímkování obce v  červenci 2013. A vpravo byla zachycena Pavlem Chrástem při sbírání podkladů pro posouzení jejího stavu v lednu letošního roku.

Víte, že…

…se můžete na starostu nebo kteréhokoli zastupitele obrátit s dotazem nebo požadavkem? Jsme tu pro Vás a rádi si Vás vyslechneme. Je možno využít i schránku na budově obecního úřadu.

Další…

Vážení spoluobčané, děkuji za pozornost, kterou jste věnovali této informaci. Už teď je připravována další krátká informace. zcela jistě se dotkne srovnání vývozu za Novotným a dalšími plány obce.

Starosta obce


Publikováno 22. 5. 2015 6:19

Informace občanům 2/2015

Informace občanům obce Svésedlice

2/2015

 

 Obecně prospěšné práce

Možná někteří nevíte, ale na obci si odpracovává klient probačního úřadu trest obecně prospěšných prací. Má již odpracovanou větší polovinu z porce hodin, které mu byly přiděleny. Na čem všem vlastně pracuje? To je otázka, kterou jsem slýchával dosti často. Začalo to zametáním listí do doby, než napadl první sníh. Následovala zimní údržba chodníků
a veřejných prostranství. Dále byl proveden částečný úklid obecního dvora, odkopání pařezů u kaple a směrem k přehradě. A třeba také údržba plakátovací plochy. Nadále jej potkáte při příležitosti zametání kolem svozových míst, ČOV, parku, dětského hřiště a jiné. V neposlední řadě vypomáhal při údržbě zeleně ve vývozu, za Novotným a ve Zmolách,
kde si odpracoval valnou většinu hodin. Stříhání stromků, sběr větví, ořezání starých pařezů, hrabání listí, výpomoc při drcení větví, roznáška štěpky ke každému keři a většině mladých stromků, atd. Tato opomíjená lokalita naší obce si vyžádala na údržbě poměrně hodně času a s ohledem na mladou výsadbu tomu nebude v budoucnu jinak. Zbývající porci hodin by měl mít odpracovanou do 5.7.2015.

Co ho ještě čeká? Dokončení úklidu ve Zmolách a pokračování v udržovacích pracích na zeleni, nátěr dětských prolézaček na hřišti, sečení trávy a jiné. Byť se jedná o výkon alternativního trestu dle trestního zákoníku, je výkon obecně prospěšných prací pro obec přínosem.

 Další práce na obci

Sobotu, 25.4. si zastupitelé zpestřili prací na obci. Provedla se dlouho očekávaná výsadba okolo naší dominanty kaple sv. Tomáše a Františka z Assisi. Oživení v podobě jednoho vysazeného štědřence se dostalo i našemu parku. Nadále se vypomáhalo spoluobčanům, kteří odevzdávali velkoobjemový odpad s jeho uložením do přistavených kontejnerů.

Další…

Vážení spoluobčané, děkuji za pozornost, kterou jste věnovali této informaci. Už teď je připravována další krátká informace. Zcela jistě se dotkne témat jako již provedeného ořezu vrby u rybníka, realizace zpevněné komunikace, směr Vacanovice a srovnání bývalého vývozu za Novotným.

Starosta obce

viz.úřední deska


Publikováno 1. 5. 2015 6:02

Nalezený pes v obci Svésedlice

V sobotu 25.4. v obci Svésedlice nalezen pes. Pokud víte komu patří, obraťte se na tel. číslo 606 646 440 nebo 737 624 238.


Publikováno 27. 4. 2015 14:39

1 7 12 16 18 Starší