logo facebook logo youtube
Svésedlice č.p.58
783 54 Přáslavice

+420 585 352 102
obec@svesedlice.cz
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace občanům 6/2015

Informace občanům 6/2015Datum konání:
22.8.2015

Informace občanům obce Svésedlice

6/2015

 

 

Program rozvoje obce

V současné době se chystáme vypracovat dokument Program rozvoje obce (PRO). Dokument má společně danou formu a členění. Cílem je stanovení výhledu budoucího rozvoje obce, a to na období 2015 - 2022. Tento dokument se stane v budoucnu povinnou součástí při čerpání většiny dotací, které umožní lepší financování rozvoje obce. PRO bude obsahovat dvě základní části. Analytická bude představovat charakteristiku obce, území, obyvatelstvo, hospodářství, infrastrukturu, vybavenost, životní prostřední, správu obce, atd., a na jejím základě budou stanoveny potřeby obce a dále silné nebo slabé stránky pro rozvoj obce. V druhé, návrhové části se formuluje vize. Dlouhodobá představa o budoucnosti naší obce, jak se bude měnit a zlepšovat. Vize může být v rozmezí 10 až 20let. Součástí bude také stanovení střednědobých cílů. Cíle musí být konkrétní, realistické, hodnotitelné a být v souladu s vizí. PRO  zpracovává starosta obce ve spolupráci se zastupiteli, ale nutná je i spolupráce Vás, občanů. Momentálně mezi Vás chystáme roznést dotazník, který je ale jen jednou z možností jak spoluobčany zapojit. Dotazník je pro občany starší 15 let, s trvalým pobytem v obci Svésedlice. Pojďme se tedy společně podílet na rozvoji obce. Je to naše obec a jistě si zaslouží, abychom nad její budoucností zapřemýšleli.

 

Nová technika na obci

Rozhodli jsme se pořídit pro obec Svésedlice nový multifunkční stroj na údržbu zeleně a jiné práce v obci. Nově máme k dispozici i repasovaný vozík. Doposud jsme si přívěsné vozíky neustále půjčovali, nyní budeme po této stránce soběstační. Vozík dodala firma Autoservis Komárek. Do budoucna se chystáme pořídit další příslušenství, tak aby bylo možno stroj maximálně využít, například při údržbě komunikací, a to i v zimních měsících. Na danou techniku byla podána žádost o dotaci. V této žádosti jsme bohužel neuspěli. Pořízení daného stroje bylo tedy financováno z prostředků obce. Nabídku poslaly tři firmy. Pan Šindelka z Hostkovic, pan Hnilica z Velkého Týnce a pan Sitta z Bukovan. Posledně jmenovaný nám dodal stroj, typ MU 110 – 23 4x4 Panther. Pořizovací cena činila 169.900,-.

 

Lavička u rybníka

Po Zmolách máme také konečně lavičku u našeho rybníka. Snažili jsme se ji umístit tak, abychom se na ni cítili co nejlépe a i v parných letních dnech jsme zde nalezli trochu stínu. Na koupání to v našem rybníce nejspíš asi nebude, ale i přesto pevně věřím, že si zde dokážeme své volné chvíle nejen v období prázdnin naplno užít.

 

Víte, že…

…. na sběrném místě u parku přibyl jeden kontejner na papír.

 

Poděkování…

Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří se staráte o prostranství před svými domy. Úklid chodníků, komunikací, věčný boj s plevelem a sečení trávy. Vaše pomoc nám pomáhá zvelebovat naši obec.

Starosta obce